หจ.ต้อมเจริญยนต์ ออโต้

ชื่อ: หจ.ต้อมเจริญยนต์ ออโต้

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อ ขาย รถยนต์มือสอง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 6/417 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

วันที่จดทะเบียน: 10/15/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ต้อมเจริญยนต์ ออโต้: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ต้อมเจริญยนต์ ออโต้: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ต้อมเจริญยนต์ ออโต้: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ต้อมเจริญยนต์ ออโต้: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ต้อมเจริญยนต์ ออโต้ จดทะเบียนเมื่อ 10/15/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการซื้อ ขาย รถยนต์มือสอง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 6/417 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110