หจ.ทวินสวน ดีไซน์และคลีนนิ่ง

ชื่อ: หจ.ทวินสวน ดีไซน์และคลีนนิ่ง

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการทำสวน จัดสวน ดูแลสวน ออกแบบสวน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 40/1071 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

วันที่จดทะเบียน: 10/8/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ทวินสวน ดีไซน์และคลีนนิ่ง: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ทวินสวน ดีไซน์และคลีนนิ่ง: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ทวินสวน ดีไซน์และคลีนนิ่ง: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ทวินสวน ดีไซน์และคลีนนิ่ง: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ทวินสวน ดีไซน์และคลีนนิ่ง จดทะเบียนเมื่อ 10/8/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการทำสวน จัดสวน ดูแลสวน ออกแบบสวน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 40/1071 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120