หจ.ทีที แอนด์ยูอินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ: หจ.ทีที แอนด์ยูอินเตอร์เนชั่นแนล

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ผลิตและจำหน่ายกระดาษสา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 107/300 หมู่ที่ 5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

วันที่จดทะเบียน: 2/22/2560 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ทีที แอนด์ยูอินเตอร์เนชั่นแนล: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ทีที แอนด์ยูอินเตอร์เนชั่นแนล: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ทีที แอนด์ยูอินเตอร์เนชั่นแนล: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ทีที แอนด์ยูอินเตอร์เนชั่นแนล: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ทีที แอนด์ยูอินเตอร์เนชั่นแนล จดทะเบียนเมื่อ 2/22/2560 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายกระดาษสา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 107/300 หมู่ที่ 5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140