หจ.ทีบีเอฟ ทรานสปอร์ต

ชื่อ: หจ.ทีบีเอฟ ทรานสปอร์ต

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 115 หมู่ที่ 15 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350

วันที่จดทะเบียน: 10/9/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ทีบีเอฟ ทรานสปอร์ต: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ทีบีเอฟ ทรานสปอร์ต: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ทีบีเอฟ ทรานสปอร์ต: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ทีบีเอฟ ทรานสปอร์ต: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ทีบีเอฟ ทรานสปอร์ต จดทะเบียนเมื่อ 10/9/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 115 หมู่ที่ 15 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350