หจ.ทีเอสเจ ดีเวลลอพเมนท์

ชื่อ: หจ.ทีเอสเจ ดีเวลลอพเมนท์

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ตัดและต่อมิเตอร์เปลี่ยนแป้นรองมิเตอร์ สับเปลี่ยนมิเตอร์ ส่งใบแจ้งเตือน ส่งใบผ่อนผัน ของการไฟฟ้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 139/18 หมู่ที่ 4 ซอย7 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

วันที่จดทะเบียน: 7/19/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ทีเอสเจ ดีเวลลอพเมนท์: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ทีเอสเจ ดีเวลลอพเมนท์: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ทีเอสเจ ดีเวลลอพเมนท์: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ทีเอสเจ ดีเวลลอพเมนท์: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ทีเอสเจ ดีเวลลอพเมนท์ จดทะเบียนเมื่อ 7/19/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ตัดและต่อมิเตอร์เปลี่ยนแป้นรองมิเตอร์ สับเปลี่ยนมิเตอร์ ส่งใบแจ้งเตือน ส่งใบผ่อนผัน ของการไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 139/18 หมู่ที่ 4 ซอย7 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000