หจ.ทีเอ็นพี. เจริญทรัพย์

ชื่อ: หจ.ทีเอ็นพี. เจริญทรัพย์

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน อุโมงค์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 57/10 หมู่ที่ 5 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

วันที่จดทะเบียน: 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ทีเอ็นพี. เจริญทรัพย์: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ทีเอ็นพี. เจริญทรัพย์: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ทีเอ็นพี. เจริญทรัพย์: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ทีเอ็นพี. เจริญทรัพย์: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ทีเอ็นพี. เจริญทรัพย์ จดทะเบียนเมื่อ 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน อุโมงค์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 57/10 หมู่ที่ 5 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170