หจ.ทีเอ็นเอ็น เอ็นไลเทนเมนท์

ชื่อ: หจ.ทีเอ็นเอ็น เอ็นไลเทนเมนท์

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อมาขาย อะไหล่ ชิ้นส่วน เครื่องจักร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 858/44-45 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่จดทะเบียน: 2/12/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ทีเอ็นเอ็น เอ็นไลเทนเมนท์: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ทีเอ็นเอ็น เอ็นไลเทนเมนท์: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ทีเอ็นเอ็น เอ็นไลเทนเมนท์: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ทีเอ็นเอ็น เอ็นไลเทนเมนท์: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ทีเอ็นเอ็น เอ็นไลเทนเมนท์ จดทะเบียนเมื่อ 2/12/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการซื้อมาขาย อะไหล่ ชิ้นส่วน เครื่องจักร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 858/44-45 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120