หจ.ท๊อป คอนสตรัคชั่น 2019

ชื่อ: หจ.ท๊อป คอนสตรัคชั่น 2019

รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 35 หมู่ที่ 5 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

วันที่จดทะเบียน: 9/5/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ท๊อป คอนสตรัคชั่น 2019: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ท๊อป คอนสตรัคชั่น 2019: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ท๊อป คอนสตรัคชั่น 2019: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ท๊อป คอนสตรัคชั่น 2019: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ท๊อป คอนสตรัคชั่น 2019 จดทะเบียนเมื่อ 9/5/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 35 หมู่ที่ 5 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110