หจ.ธนภัทร เอ็น วาย ธุรกิจ

ชื่อ: หจ.ธนภัทร เอ็น วาย ธุรกิจ

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาถมดิน ขุดดิน ขุดลอกคูคลอง ปรับพื้นที่ดิน เตรียมสถานที่ก่อสร้าง รับปรับภูมิทัศน์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 45/6 หมู่ที่ 1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

วันที่จดทะเบียน: 10/3/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ธนภัทร เอ็น วาย ธุรกิจ: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ธนภัทร เอ็น วาย ธุรกิจ: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ธนภัทร เอ็น วาย ธุรกิจ: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ธนภัทร เอ็น วาย ธุรกิจ: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ธนภัทร เอ็น วาย ธุรกิจ จดทะเบียนเมื่อ 10/3/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาถมดิน ขุดดิน ขุดลอกคูคลอง ปรับพื้นที่ดิน เตรียมสถานที่ก่อสร้าง รับปรับภูมิทัศน์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 45/6 หมู่ที่ 1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160