หจ.นานาผล โคราช (2018)

ชื่อ: หจ.นานาผล โคราช (2018)

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 917 หมู่ที่ 5 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

วันที่จดทะเบียน: 5/7/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.นานาผล โคราช (2018): (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.นานาผล โคราช (2018): (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.นานาผล โคราช (2018): (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.นานาผล โคราช (2018): (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.นานาผล โคราช (2018) จดทะเบียนเมื่อ 5/7/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 917 หมู่ที่ 5 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000