หจ.นิมนขนส่ง

ชื่อ: หจ.นิมนขนส่ง

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 252 หมู่ที่ 11 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

วันที่จดทะเบียน: 4/5/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.นิมนขนส่ง: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.นิมนขนส่ง: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.นิมนขนส่ง: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.นิมนขนส่ง: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.นิมนขนส่ง จดทะเบียนเมื่อ 4/5/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 252 หมู่ที่ 11 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130