หจ.พิมลณัฐ

ชื่อ: หจ.พิมลณัฐ

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำกรด น้ำกลั่น สำหรับแบตเตอรรี่รถยนต์ และแบตเตอรีรถยนต์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 112/1 หมู่ที่ 13 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

วันที่จดทะเบียน: 11/22/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.พิมลณัฐ: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.พิมลณัฐ: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.พิมลณัฐ: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.พิมลณัฐ: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.พิมลณัฐ จดทะเบียนเมื่อ 11/22/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำกรด น้ำกลั่น สำหรับแบตเตอรรี่รถยนต์ และแบตเตอรีรถยนต์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 112/1 หมู่ที่ 13 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140