หจ.พิเชษฐ์พรพงศ์ก่อสร้าง

ชื่อ: หจ.พิเชษฐ์พรพงศ์ก่อสร้าง

รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 56/2 หมู่ที่ 4 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80000

วันที่จดทะเบียน: 5/23/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.พิเชษฐ์พรพงศ์ก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.พิเชษฐ์พรพงศ์ก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.พิเชษฐ์พรพงศ์ก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.พิเชษฐ์พรพงศ์ก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.พิเชษฐ์พรพงศ์ก่อสร้าง จดทะเบียนเมื่อ 5/23/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 56/2 หมู่ที่ 4 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80000