หจ.พิเชษฐ์ กรีน

ชื่อ: หจ.พิเชษฐ์ กรีน

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่งนราชการและองค์กรของนชรัฐ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 23/6 หมู่บ้าน ช้างทอง ซอยรังสิต-นครนายก 37 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

วันที่จดทะเบียน: 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.พิเชษฐ์ กรีน: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.พิเชษฐ์ กรีน: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.พิเชษฐ์ กรีน: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.พิเชษฐ์ กรีน: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.พิเชษฐ์ กรีน จดทะเบียนเมื่อ 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่งนราชการและองค์กรของนชรัฐ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 23/6 หมู่บ้าน ช้างทอง ซอยรังสิต-นครนายก 37 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130