หจ.พีระ 2498

ชื่อ: หจ.พีระ 2498

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายนม ของอุปโภคบริโภค ปลีก-ส่ง และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 19 ถนนมาลัยแมน ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

วันที่จดทะเบียน: 9/28/2558 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.พีระ 2498: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.พีระ 2498: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.พีระ 2498: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.พีระ 2498: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.พีระ 2498 จดทะเบียนเมื่อ 9/28/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการขายนม ของอุปโภคบริโภค ปลีก-ส่ง และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 19 ถนนมาลัยแมน ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000