หจ.พีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส

ชื่อ: หจ.พีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 7 หมู่ที่ 2 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

วันที่จดทะเบียน: 2/28/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.พีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.พีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.พีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.พีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.พีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จดทะเบียนเมื่อ 2/28/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 7 หมู่ที่ 2 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000