หจ.พี.ซี. พาณิชย์

ชื่อ: หจ.พี.ซี. พาณิชย์

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง เหล็ก เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 262 หมู่ที่ 2 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

วันที่จดทะเบียน: 4/29/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.พี.ซี. พาณิชย์: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.พี.ซี. พาณิชย์: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.พี.ซี. พาณิชย์: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.พี.ซี. พาณิชย์: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.พี.ซี. พาณิชย์ จดทะเบียนเมื่อ 4/29/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง เหล็ก เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 262 หมู่ที่ 2 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160