หจ.พูลกลาง คอนสตรัคชั่น

ชื่อ: หจ.พูลกลาง คอนสตรัคชั่น

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 589/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

วันที่จดทะเบียน: 11/28/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.พูลกลาง คอนสตรัคชั่น: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.พูลกลาง คอนสตรัคชั่น: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.พูลกลาง คอนสตรัคชั่น: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.พูลกลาง คอนสตรัคชั่น: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.พูลกลาง คอนสตรัคชั่น จดทะเบียนเมื่อ 11/28/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 589/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220