หจ.ฟอร์ซิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ชื่อ: หจ.ฟอร์ซิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซ่อมบำรุง เรือน้ำมัน เรือสินค้า เรือทั่วไป

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 94/37 หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

วันที่จดทะเบียน: 12/4/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ฟอร์ซิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ฟอร์ซิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ฟอร์ซิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ฟอร์ซิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ฟอร์ซิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จดทะเบียนเมื่อ 12/4/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการซ่อมบำรุง เรือน้ำมัน เรือสินค้า เรือทั่วไป สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 94/37 หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000