หจ.ภิญญาเจริญดี

ชื่อ: หจ.ภิญญาเจริญดี

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำหน่าย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 16 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

วันที่จดทะเบียน: 11/5/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ภิญญาเจริญดี: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ภิญญาเจริญดี: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ภิญญาเจริญดี: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ภิญญาเจริญดี: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ภิญญาเจริญดี จดทะเบียนเมื่อ 11/5/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบธุรกิจเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำหน่าย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 16 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000