หจ.มอนสเตอร์ซัพพลายส์

ชื่อ: หจ.มอนสเตอร์ซัพพลายส์

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายอาหารบริโภคได้ทันที

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 600/1069 หมู่ที่ 14 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

วันที่จดทะเบียน: 12/17/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.มอนสเตอร์ซัพพลายส์: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.มอนสเตอร์ซัพพลายส์: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.มอนสเตอร์ซัพพลายส์: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.มอนสเตอร์ซัพพลายส์: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.มอนสเตอร์ซัพพลายส์ จดทะเบียนเมื่อ 12/17/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการขายอาหารบริโภคได้ทันที สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 600/1069 หมู่ที่ 14 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130