หจ.มะม่วงขนส่ง นครสวรรค์ – ชัยนาท

ชื่อ: หจ.มะม่วงขนส่ง นครสวรรค์ – ชัยนาท

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ขนส่งขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 5/7 หมู่ที่ 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

วันที่จดทะเบียน: 1/22/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.มะม่วงขนส่ง นครสวรรค์ – ชัยนาท: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.มะม่วงขนส่ง นครสวรรค์ – ชัยนาท: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.มะม่วงขนส่ง นครสวรรค์ – ชัยนาท: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.มะม่วงขนส่ง นครสวรรค์ – ชัยนาท: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.มะม่วงขนส่ง นครสวรรค์ – ชัยนาท จดทะเบียนเมื่อ 1/22/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ขนส่งขนถ่ายสินค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 5/7 หมู่ที่ 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000