หจ.มิส บอส คลีนเนอร์ เซอร์วิส

ชื่อ: หจ.มิส บอส คลีนเนอร์ เซอร์วิส

รายละเอียดวัตถุประสงค์: บริการรับทำความสะอาดอาคาร อาคารอุตสาหกรรม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 86/9 ถนนคลองยาเหนือ 9 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

วันที่จดทะเบียน: 11/28/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.มิส บอส คลีนเนอร์ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.มิส บอส คลีนเนอร์ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.มิส บอส คลีนเนอร์ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.มิส บอส คลีนเนอร์ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.มิส บอส คลีนเนอร์ เซอร์วิส จดทะเบียนเมื่อ 11/28/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ บริการรับทำความสะอาดอาคาร อาคารอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 86/9 ถนนคลองยาเหนือ 9 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250