หจ.ยั่งยืน การก่อสร้าง

ชื่อ: หจ.ยั่งยืน การก่อสร้าง

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 36/6 หมู่ที่ 1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

วันที่จดทะเบียน: 2/15/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ยั่งยืน การก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ยั่งยืน การก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ยั่งยืน การก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ยั่งยืน การก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ยั่งยืน การก่อสร้าง จดทะเบียนเมื่อ 2/15/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 36/6 หมู่ที่ 1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140