หจ.ยี่ฟง อินดัสเตรียล

ชื่อ: หจ.ยี่ฟง อินดัสเตรียล

รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่ายพลาสติกเม็ดพลาสติก

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 478/14 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

วันที่จดทะเบียน: 4/22/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ยี่ฟง อินดัสเตรียล: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ยี่ฟง อินดัสเตรียล: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ยี่ฟง อินดัสเตรียล: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ยี่ฟง อินดัสเตรียล: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ยี่ฟง อินดัสเตรียล จดทะเบียนเมื่อ 4/22/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ จำหน่ายพลาสติกเม็ดพลาสติก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 478/14 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280