หจ.รวยมหาศาล แอลเอ็มเอส เซอร์วิส

ชื่อ: หจ.รวยมหาศาล แอลเอ็มเอส เซอร์วิส

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับจ้างทำความสะอาดทุกชนิด จัดสวนทุกประเภท

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 75/1 หมู่ที่ 5 ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

วันที่จดทะเบียน: 12/24/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.รวยมหาศาล แอลเอ็มเอส เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.รวยมหาศาล แอลเอ็มเอส เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.รวยมหาศาล แอลเอ็มเอส เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.รวยมหาศาล แอลเอ็มเอส เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.รวยมหาศาล แอลเอ็มเอส เซอร์วิส จดทะเบียนเมื่อ 12/24/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับจ้างทำความสะอาดทุกชนิด จัดสวนทุกประเภท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 75/1 หมู่ที่ 5 ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160