หจ.รวินทร2019

ชื่อ: หจ.รวินทร2019

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ ขายปลีก วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และ กระดาษ ทุกประเภท

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 31/5 หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่จดทะเบียน: 10/9/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.รวินทร2019: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.รวินทร2019: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.รวินทร2019: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.รวินทร2019: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.รวินทร2019 จดทะเบียนเมื่อ 10/9/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ ขายปลีก วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และ กระดาษ ทุกประเภท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 31/5 หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150