หจ.รัชชพฤกษ์ 2020

ชื่อ: หจ.รัชชพฤกษ์ 2020

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมบำรุง อาคาร ถนน และงานโยธา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 220/27 หมู่ที่ 4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

วันที่จดทะเบียน: 12/27/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.รัชชพฤกษ์ 2020: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.รัชชพฤกษ์ 2020: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.รัชชพฤกษ์ 2020: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.รัชชพฤกษ์ 2020: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.รัชชพฤกษ์ 2020 จดทะเบียนเมื่อ 12/27/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมบำรุง อาคาร ถนน และงานโยธา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 220/27 หมู่ที่ 4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110