หจ.ร่ำหลี รับเบอร์

ชื่อ: หจ.ร่ำหลี รับเบอร์

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ซื้อ ขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 88/1 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

วันที่จดทะเบียน: 4/18/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ร่ำหลี รับเบอร์: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ร่ำหลี รับเบอร์: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ร่ำหลี รับเบอร์: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ร่ำหลี รับเบอร์: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ร่ำหลี รับเบอร์ จดทะเบียนเมื่อ 4/18/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ซื้อ ขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 88/1 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120