หจ.ลี เอ็กซ์เพรส

ชื่อ: หจ.ลี เอ็กซ์เพรส

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งสินค้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 423/481 หมู่ที่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

วันที่จดทะเบียน: 3/6/2558 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ลี เอ็กซ์เพรส: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ลี เอ็กซ์เพรส: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ลี เอ็กซ์เพรส: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ลี เอ็กซ์เพรส: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ลี เอ็กซ์เพรส จดทะเบียนเมื่อ 3/6/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการขนส่งสินค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 423/481 หมู่ที่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000