หจ.วัฒนาลอตลี่

ชื่อ: หจ.วัฒนาลอตลี่

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 196 หมู่ที่ 7 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120

วันที่จดทะเบียน: 9/5/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.วัฒนาลอตลี่: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.วัฒนาลอตลี่: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.วัฒนาลอตลี่: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.วัฒนาลอตลี่: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.วัฒนาลอตลี่ จดทะเบียนเมื่อ 9/5/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 196 หมู่ที่ 7 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120