หจ.ศรีวัฒนา 99

ชื่อ: หจ.ศรีวัฒนา 99

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการโรงเรียนกวดวิชา สอนภาษา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 314 หมู่บ้าน ปลาดุกใต้ หมู่ที่ 16 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

วันที่จดทะเบียน: 2/20/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ศรีวัฒนา 99: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ศรีวัฒนา 99: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ศรีวัฒนา 99: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ศรีวัฒนา 99: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ศรีวัฒนา 99 จดทะเบียนเมื่อ 2/20/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการโรงเรียนกวดวิชา สอนภาษา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 314 หมู่บ้าน ปลาดุกใต้ หมู่ที่ 16 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000