หจ.สามเล็งธุรกิจ

ชื่อ: หจ.สามเล็งธุรกิจ

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการใช้เช่าเครื่องจักรในการก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 246 หมู่ที่ 14 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220

วันที่จดทะเบียน: 11/27/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.สามเล็งธุรกิจ: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.สามเล็งธุรกิจ: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.สามเล็งธุรกิจ: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.สามเล็งธุรกิจ: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.สามเล็งธุรกิจ จดทะเบียนเมื่อ 11/27/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการใช้เช่าเครื่องจักรในการก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 246 หมู่ที่ 14 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220