หจ.สุธาภัณฑ์(2019)

ชื่อ: หจ.สุธาภัณฑ์(2019)

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 134/80 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

วันที่จดทะเบียน: 11/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.สุธาภัณฑ์(2019): (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.สุธาภัณฑ์(2019): (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.สุธาภัณฑ์(2019): (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.สุธาภัณฑ์(2019): (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.สุธาภัณฑ์(2019) จดทะเบียนเมื่อ 11/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 134/80 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000