หจ.หาดใหญ่ฟู้ดส์

ชื่อ: หจ.หาดใหญ่ฟู้ดส์

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 146 ซอย10/3 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันที่จดทะเบียน: 9/12/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.หาดใหญ่ฟู้ดส์: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.หาดใหญ่ฟู้ดส์: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.หาดใหญ่ฟู้ดส์: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.หาดใหญ่ฟู้ดส์: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.หาดใหญ่ฟู้ดส์ จดทะเบียนเมื่อ 9/12/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 146 ซอย10/3 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110