หจ.ห้วยต้มวัสดุก่อสร้าง

ชื่อ: หจ.ห้วยต้มวัสดุก่อสร้าง

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 68/1 หมู่ที่ 13 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

วันที่จดทะเบียน: 4/5/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ห้วยต้มวัสดุก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ห้วยต้มวัสดุก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ห้วยต้มวัสดุก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ห้วยต้มวัสดุก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ห้วยต้มวัสดุก่อสร้าง จดทะเบียนเมื่อ 4/5/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 68/1 หมู่ที่ 13 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110