หจ.อยุธยาประเมินคุณภาพ

ชื่อ: หจ.อยุธยาประเมินคุณภาพ

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการในการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันศึกษา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 102 หมู่ที่ 8 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่จดทะเบียน: 11/25/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.อยุธยาประเมินคุณภาพ: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.อยุธยาประเมินคุณภาพ: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.อยุธยาประเมินคุณภาพ: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.อยุธยาประเมินคุณภาพ: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.อยุธยาประเมินคุณภาพ จดทะเบียนเมื่อ 11/25/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการในการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันศึกษา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 102 หมู่ที่ 8 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000