หจ.อาร์.พี.ลูเครทีฟ

ชื่อ: หจ.อาร์.พี.ลูเครทีฟ

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2 หมู่ที่ 8 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160

วันที่จดทะเบียน: 9/27/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.อาร์.พี.ลูเครทีฟ: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.อาร์.พี.ลูเครทีฟ: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.อาร์.พี.ลูเครทีฟ: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.อาร์.พี.ลูเครทีฟ: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.อาร์.พี.ลูเครทีฟ จดทะเบียนเมื่อ 9/27/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160