หจ.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

ชื่อ: หจ.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ค้าเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ ตลับหมึก

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 81/10 ถนนพลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันที่จดทะเบียน: 7/31/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จดทะเบียนเมื่อ 7/31/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ค้าเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ ตลับหมึก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 81/10 ถนนพลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110