หจ.เชียงใหม่กรกฎ กรุ๊ป

ชื่อ: หจ.เชียงใหม่กรกฎ กรุ๊ป

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ทำสวนและรับตกแต่งสวน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 60/11 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

วันที่จดทะเบียน: 11/4/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เชียงใหม่กรกฎ กรุ๊ป: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เชียงใหม่กรกฎ กรุ๊ป: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เชียงใหม่กรกฎ กรุ๊ป: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เชียงใหม่กรกฎ กรุ๊ป: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เชียงใหม่กรกฎ กรุ๊ป จดทะเบียนเมื่อ 11/4/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ทำสวนและรับตกแต่งสวน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 60/11 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130