หจ.เพ็ญศรีเซอร์วิส

ชื่อ: หจ.เพ็ญศรีเซอร์วิส

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาทำความสะอาด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 6/72 หมู่ที่ 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

วันที่จดทะเบียน: 12/3/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เพ็ญศรีเซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เพ็ญศรีเซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เพ็ญศรีเซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เพ็ญศรีเซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เพ็ญศรีเซอร์วิส จดทะเบียนเมื่อ 12/3/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาทำความสะอาด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 6/72 หมู่ที่ 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000