หจ.เฟซทูบอดี้เมดิคัล

ชื่อ: หจ.เฟซทูบอดี้เมดิคัล

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้าส่งออก สินค้า ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชสำอางและเครื่องสำอาง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 48/35 หมู่บ้านเดอะพาราไดซ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วันที่จดทะเบียน: 3/30/2558 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เฟซทูบอดี้เมดิคัล: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เฟซทูบอดี้เมดิคัล: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เฟซทูบอดี้เมดิคัล: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เฟซทูบอดี้เมดิคัล: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เฟซทูบอดี้เมดิคัล จดทะเบียนเมื่อ 3/30/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้าส่งออก สินค้า ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชสำอางและเครื่องสำอาง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 48/35 หมู่บ้านเดอะพาราไดซ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210