หจ.เมืองกันทรลักษ์

ชื่อ: หจ.เมืองกันทรลักษ์

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 228 หมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

วันที่จดทะเบียน: 2/26/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เมืองกันทรลักษ์: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เมืองกันทรลักษ์: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เมืองกันทรลักษ์: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เมืองกันทรลักษ์: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เมืองกันทรลักษ์ จดทะเบียนเมื่อ 2/26/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 228 หมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110