หจ.เลิศมงคล เทรดดิ้ง

ชื่อ: หจ.เลิศมงคล เทรดดิ้ง

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง ผ้า เสื้อผ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 194 ตรอกศาลเจ้าโกบ๊อ 1 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 34 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

วันที่จดทะเบียน: 11/15/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เลิศมงคล เทรดดิ้ง: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เลิศมงคล เทรดดิ้ง: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เลิศมงคล เทรดดิ้ง: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เลิศมงคล เทรดดิ้ง: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เลิศมงคล เทรดดิ้ง จดทะเบียนเมื่อ 11/15/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง ผ้า เสื้อผ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป ทุกชนิดทุกประเภท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 194 ตรอกศาลเจ้าโกบ๊อ 1 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 34 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600