หจ.เอสเอส คอนสตรัคชั่น 2019

ชื่อ: หจ.เอสเอส คอนสตรัคชั่น 2019

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 23/1 หมู่ที่ 2 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170

วันที่จดทะเบียน: 11/6/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เอสเอส คอนสตรัคชั่น 2019: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เอสเอส คอนสตรัคชั่น 2019: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เอสเอส คอนสตรัคชั่น 2019: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เอสเอส คอนสตรัคชั่น 2019: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เอสเอส คอนสตรัคชั่น 2019 จดทะเบียนเมื่อ 11/6/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 23/1 หมู่ที่ 2 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170