หจ.เอส เอ็ม เจ เซอร์วิส

ชื่อ: หจ.เอส เอ็ม เจ เซอร์วิส

รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 121 ถนนโชติวิทยะกุล 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันที่จดทะเบียน: 5/4/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เอส เอ็ม เจ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เอส เอ็ม เจ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เอส เอ็ม เจ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เอส เอ็ม เจ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เอส เอ็ม เจ เซอร์วิส จดทะเบียนเมื่อ 5/4/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 121 ถนนโชติวิทยะกุล 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110