หจ.เอเชียวอเตอร์ 101

ชื่อ: หจ.เอเชียวอเตอร์ 101

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 348 หมู่ที่ 16 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

วันที่จดทะเบียน: 11/13/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เอเชียวอเตอร์ 101: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เอเชียวอเตอร์ 101: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เอเชียวอเตอร์ 101: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เอเชียวอเตอร์ 101: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เอเชียวอเตอร์ 101 จดทะเบียนเมื่อ 11/13/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 348 หมู่ที่ 16 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170