หจ.เอ็นพีที เฮลตี้ โซลูชั่น

ชื่อ: หจ.เอ็นพีที เฮลตี้ โซลูชั่น

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวเเทนจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง สินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 40/9 ซอยอารีย์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่จดทะเบียน: 7/22/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เอ็นพีที เฮลตี้ โซลูชั่น: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เอ็นพีที เฮลตี้ โซลูชั่น: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เอ็นพีที เฮลตี้ โซลูชั่น: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เอ็นพีที เฮลตี้ โซลูชั่น: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เอ็นพีที เฮลตี้ โซลูชั่น จดทะเบียนเมื่อ 7/22/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวเเทนจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง สินค้าอุปโภค บริโภค สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 40/9 ซอยอารีย์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400