หจ.เอ็น พี อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส

ชื่อ: หจ.เอ็น พี อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 55/322 หมู่ที่ 5 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

วันที่จดทะเบียน: 12/2/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เอ็น พี อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เอ็น พี อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เอ็น พี อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เอ็น พี อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เอ็น พี อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จดทะเบียนเมื่อ 12/2/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 55/322 หมู่ที่ 5 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130