หจ.เอ็มเจเอ็ม ทรานสปอร์ต

ชื่อ: หจ.เอ็มเจเอ็ม ทรานสปอร์ต

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 222 หมู่ที่ 8 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

วันที่จดทะเบียน: 2/4/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เอ็มเจเอ็ม ทรานสปอร์ต: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เอ็มเจเอ็ม ทรานสปอร์ต: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เอ็มเจเอ็ม ทรานสปอร์ต: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เอ็มเจเอ็ม ทรานสปอร์ต: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เอ็มเจเอ็ม ทรานสปอร์ต จดทะเบียนเมื่อ 2/4/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ที่ 8 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120